Правила підбору, монтажу та експлуатації димоходів topka-dymohod

  1. Загальні положення. Димохідні системи topka-dymohody  призначені для відведення продуктів згоряння від теплового обладнання, а також збору конденсату, який утворюється в процесі експлуатації обладнання. Димоходи можуть застосовуватись для різного теплового обладнання, як побутового, так і промислового призначення , що працюють на різних видах палива: дрова, пеллети, природний та зраджений газ, дизельне паливо.
  2. Підбір Димоходу. Підбір параметрів димоходу здійснюється відповідно до вимог, зазначених в Паспорті опалювального приладу, а також вимог СНІП2.04.05 та ДБН В.2.5-20-2001*У. У разі встановлення димоходу який не відповідає вимогам Паспорту опалювального приладу можливе неправильне функціонування системи димовідведення, що призведе до  настання негарантійних випадків пошкодження димоходу. Підбір марки сталі димоходу здійснюється в залежності від виду палива на якому працює опалювальний прилад, режиму його роботи (сухий,мокрий), а також номінальних та максимальних температур відпрацьованих газів, що відводяться в Димохід. При виборі Димоходу потрібно пам’ятати що площа перетину димоходу не повинна бути менше площі перетину патрубка опалювального приладу, що приєднується до димоходу. Відповідальність за підбір Димоходу лежить виключно на Замовнику.
  3. Монтаж Димоходу. Монтаж Димоходу повинен проводитись кваліфікованими спеціалістами чітко у відповідності з цими Правилами, Паспортом опалювального приладу, вимогами Державних будівельних норм та  протипожежного законодавства України. Відведення продуктів згоряння від побутових газових приладів, печей та іншого побутового газового обладнання, в конструкції яких передбачено відведення продуктів згоряння в димохід, слід здійснювати від кожного приладу, агрегату або печі по відособленому  димоходу. В існуючих будинках допускається передбачати приєднання до одного димоходу не більше двох водонагрівачів або опалювальних печей, розміщених на одному або різних поверхах будинку, за умови вводу продуктів згоряння в димохід на різних рівнях, не ближче 0,5 м один від одного, або на одному рівні з влаштуванням у димоході розсічки на висоту не менше 0,5 м. При приєднанні до димоходу двох приладів, печей тощо перетин димоходу слід визначати з урахуванням одночасної їх роботи. Конструктивні розміри димоходів повинні визначатися розрахунком. Площа перерізу димоходів та з'єднувальних труб повинні визначатися розрахунком, виходячи з умови одночасної роботи всіх приладів, приєднаних до димоходу. Димоходи повинні бути вертикальними, без уступів. Допускається уклон димоходів від вертикалі до 30 ° з відхиленням убік до 1 м при забезпеченні площі перерізу на похилих ділянках димоходу не менше перерізу вертикальних ділянок.

Димові труби будівель з покрівлями з горючих матеріалів повинні бути обладнані надійними іскрогасниками. Димоходи що прокладаються під стелею або паралельно до стін та перегородок з матеріалів груп горючості ГЗ, Г4, повинні бути від них на відстані неменше ніж 0,7 м — без ізоляції на трубі; не менше ніж 0,25 м — з ізоляцією, яка не допускає підвищення температури на її зовнішній поверхні понад 90°С; Димоходи допускається прокладати через перекриття з горючих матеріалів за умови влаштування перегородки з негорючих матеріалів розміром не менше 0,51 м. У разі виведення димової труби через вікно (коли відсутнє риштування) в нього треба вставляти лист покрівельного заліза, який замінює переділку, розміром не менше трьох діаметрів димової труби. Кінець труби слід виводити за стіну будинку не менше ніж на 0,7 м та закінчувати спрямованим угору патрубком заввишки не менше 0,5 м. Патрубок, який виводиться з вікна верхнього поверху, повинен підніматися вище карниза на 1 м. На димовідвідних трубах допускається передбачати не більш трьох поворотів за радіусом заокруглення не менше діаметра труби. Нижче місця приєднання димовідвідної труби від приладу до димоходу повинно бути передбачено улаштування «кишені» перерізом не менше за переріз димоходу і завглибшки не менше 25 см, що має люк для очищення. При установці елементів Димоходу поза будинком або при проходженні їх через горище будинку вони повинні бути теплоізольовані для запобігання утворення конденсату. Димовідвідні труби, що прокладаються через приміщення, які не опалюються, при необхідності повинні бути покриті ізоляцією. УВАГА!!! Термоізоляція не гарантує відсутність нагрівання зовнішнього кожуху, а лише слугує для запобіганню утворення конденсату всередині Димоходу. Прокладання димовідвідних труб від приладів та печей через житлові кімнати не допускається. Правила підбору, монтажу та експлуатації димоходів topka-dymohody.

  • вище граничної зони вітрового підпору, але не менше 0,5 м вище гребеня даху при розташуванні їх (рахуючи по горизонталі) не далі 1,5 м від гребеня даху;
  • в рівні з гребенем даху, якщо вони знаходяться на відстані до 3 м від гребеня даху;
  • не нижче прямої, проведеної від гребеня вниз під кутом 10 ° догоризонту, при розташуванні труб на відстані більш 3 м від гребеня даху.

Зоною вітрового підпору димової труби вважається простір нижче лінії, проведеної під кутом 45 ° до горизонту від найбільш високих точок поблизу розташованих споруд і дерев. В усіх випадках висота труби над прилягаючою частиною даху повинна бути не менше 0,5 м, а для будинків із суміщеною покрівлею (плоским дахом) - не менше 2,0 м. Установка на димоходах зонтів та інших насадок не допускається. Для зменшення навантаження на елементи Димоходу необхідно встановлювати розвантажувальні платформи- Площадки. Вагове навантаження на одну Площадку не повинне бути більшим ніж 120 кг. Для забезпечення відсутності бокових зміщень димоходу необхідно використовувати пристінні кріплення, що розміщуються на відстані не більше 2 м. одне від іншого. При використанні трійника чи хрестовини в системі димовідведення обов’язковим є розміщення його на Площадці для зменшення вагових навантажень на горизонтальну частину димоходу. З’єднання між собою елементів димоходу з круглим січенням відбувається за допомогою обжимних хомутів. На верхню трубу утепленого димоходу обов’язковим є монтаж Конусної верхівки, яка запобігає попаданню в утеплювач вологи. Перед вводом в експлуатацію, необхідно провести огляд Димоходу на щільність стиків всіх елементів. Пробне розпалювання необхідно провести невеликою кількістю палива, щоб упевнитись в щільності та наявності необхідної тяги. Правила підбору, монтажу та експлуатації димоходів topka-dymohody. 4. Експлуатація Димоходу. До огляду та чистки Димоходу допускаються лише кваліфіковані працівники які мають відповідну ліцензію на здійснення таких робіт. Перевірку та очищення Димоходів від сажі потрібно проводити перед початком, а також протягом всього опалювального сезону, але не рідше одного разу на три місяці, для газових приладів та приладів які працюють не постійно (каміни) та одного разу на два місяці, для твердопаливних та рідкопаливних приладів постійної дії. . Метою очищення Димоходу є запобігання скупчення сажі на стінках Димоходу, яке може призвести до її загоряння. Температура горіння сажі може досягати 1200 °C, тому у випадку такого загоряння Димохід автоматично втрачає гарантію яка надана Виробником. У випадку загорання сажі забороняється тушіння димоходу водою. Чистка Димоходу повинна здійснюватися лише спеціальним інструментом ( пластикові, мідні, нержавіючі щітки). Забороняється чистка Димоходу методом випалювання сажі та за допомогою методів що можуть пошкодити Димохід (вибухи, механічні пошкодження, деформації, хлоровмісні хімічні засоби). Під час експлуатації Димоходів забороняється будь які механічні пошкодження Димоходу